NDLA

Velkommen til NDLA transport og logistikk Vg2!

I NDLA transport og logistikk Vg2 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for transport og logistikk Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følges ...

Truck. Kontroll og vedlikehold I

Her skal vi se på den daglige kontrollen av trucken vi bruker. Vi skal også lære hvordan vi bruker...

Les mer

Regler for lastsikring på bil

Nå skal vi se litt nærmere på regelverket for sikring av last ved veitransport. På vei blir lasten...

Les mer

Eksamensoppgave 1

Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg sentrale kompetansemål i begge programfagene. Tidsplan og...

Les mer

Bruk av ADR-boka

Forskrift om landtransport av farlig gods består av...

Les mer

Kontakt oss