Fagstoff

Reiselivssegmenter – Behov for bærekraftig ferie?

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
På tur med båt

Her skal vi forsøke å vurdere hvordan grunnleggende menneskelige behov kan påvirke valg av bærekraftige reisemål.

Hyggelig campingferie med familien. Krabbefiske fra brygga ved Larkollen camping.Hyggelig campingferie med familien. Krabbefiske fra brygga ved Larkollen camping.
Fotograf: Øystein Søbye
 

Gruppeoppgave

Drøft hvordan vi kan dekke behov som er beskrevet av Maslow og Alderfer. 

Kan våre feriedrømmer forklares med behovsteori?

 

Gruppeoppgave

Motiver for feriereiser

Drøft og gi eksempler på motiver for feriereiser.

Ferie på hesteryggen – rekreasjon og naturopplevelse.Ferie på hesteryggen – rekreasjon og naturopplevelse.
Fotograf: Øyvind Nordahl Næss
 

Gruppeoppgave

Behov for bærekraftig ferie?

Drøft og gi eksempler på sammenhenger mellom behovs- og motivasjonsteori og bærekraftige produkter i reiselivet.

 

Er du enig i at noen av våre dypeste ønsker og behov er knyttet til natur og miljø?

 

 Vakker natur og gjensyn med barndommens rike kan gi ro i sjelen og ny energi! Vakker natur og gjensyn med barndommens rike kan gi ro i sjelen og ny energi!
Fotograf: Katrine Nordli
 

Behov for ferie

Når vi sier at vi har behov for ferie, kan det tyde på at vi er slitne og har behov for rekreasjon. Et følt behov for ferie kan dekkes på mange ulike måter:

 • tur til Sydens sol og varme
 • campingferie sammen med nære venner
 • fisketur med bestevennen eller sønnen
 • fottur i fjellet med kjæresten
 • opplevelse av kulturminner i inn- og utland
 • aktiv ferie, eller forlystelser og latmannsliv

Hvis du er sulten og tørst, er det lett å forstå at mat og drikke vil løse problemet. Hvis du føler deg trøtt og sliten, finnes det mange mulige løsninger. Kanskje bør du slutte å røyke og leve sunnere? Kanskje bør du begynne å trimme? Kanskje trenger du ferie?

Hvis du velger ferie som løsning på å være trøtt og sliten, er det mye å velge mellom. Veien kan være lang og kronglete fra et følt behov til kjøp av ett bestemt ferieprodukt.

Tenk over
Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen påstår at ferievanene avslører oss. Selve reisemålet og måten vi velger å feriere på, kan fortelle noe om vår status i samfunnet, eller snarere: hvilken status vi ønsker å ha, hvordan vi vil at andre skal se oss (Dagsavisen 9. juli 2012).

Å forstå feriemotiver

Hva er drivkraften når vi kjøper reiselivstjenester? Det blir sagt at to hovedmotiver styrer vårt valg av ferie: flukt og søken. Vi flykter fra hverdagen og søker kvaliteter vi finner andre steder.

Fem spesifikke motiver er vanlige å trekke fram for feriereiser:

 1. Vi vil lære, se og oppleve noe nytt.
 2. Vi vil flykte fra daglige hendelser og omgivelser.
 3. Vi vil løse dagliglivets problemer.
 4. Vi vil vedlikeholde og bekrefte familiebånd og vennskap.
 5. Vi vil etablere nye bekjentskaper.

(Kilde: Jan Vidar Haukeland: Den norske feriedrømmen, TØI-rapport 164/1993)

Behov for bærekraft?

Samspillet mellom mennesket og naturen har til alle tider blitt viet stor betydning. I en globalisert verden blir menneskets forhold til naturen stadig utfordret, for eksempel av miljøforurensning, endringer i klimaet og så videre.

Georg Kamfjord skriver at noen av våre dypeste ønsker og behov er knyttet til natur og miljø (Reiselivsproduktet, 3. utgave, 2001). Vi kan dekke mange behov gjennom naturopplevelser, for eksempel avkobling, rekreasjon, personlig utvikling, helse og sunnhet.

Med Kamfjord som utgangspunkt nevner vi tre forskjellige måter å fylle den personlige krukken på:

 • Erstatning og restitusjon – det vil si å erstatte og gjenopprette det man tærer på i dagliglivet. Det kan være behov for ny energi, sosial kontakt, trygghet med mer.
 • Gjenerobring og bekreftelse av noe som svekkes eller mistes over tid. Det kan være gjensyn med barndommens rike og barndomsvenner og oppfrisking av tapte ferdigheter.
 • Personlig vekst gjennom å se nye steder, gjøre og oppleve noe nytt og annerledes, tilegne seg nye kunnskaper, få nye venner, vinne nye erfaringer.

Når vi betrakter menneskets forhold til naturen på denne måten, kan vi skimte et grunnlag for bærekraftige former for ferie i tida framover.