Fagstoff

Reiselivssegmenter – Reiselivsnæringen

Publisert: 27.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
På tur med båt

Her skal vi beskrive reiselivsnæringens sammensetning, utbredelse og økonomiske betydning.

Konglomerat = blanding av mange forskjellige deler

 

LegolandFornøyelsesparker hører til kjernenæringene i reiselivet. Her fra Legoland – et populært reisemål for barnefamilier.
Fotograf: Øyvind Engan
 

Gruppeoppgave

Identifisere lokale virksomheter innen reiseliv: Finn eksempler på de tre typene reiselivsaktører og lag en oversikt.

 

BensinstasjonBensinstasjoner tilhører overrislingsnæringene.
Fotograf: Fredrik Varfjell
 

sportsforretningTil hvilken av de tre næringene hører sportsforretningen?
Fotograf: Alf Øystein Støtvig
 

Reiselivsnæringen – et konglomerat

Vi kan si at reiselivsnæringen omfatter alle virksomheter som selger varer og tjenester til folk som er på reise.

Reiselivsnæringen er en del av de tjenesteytende næringene. Den er sammensatt av flere sektorer som til sammen skal dekke menneskers behov for transport, innkvartering, servering, aktiviteter og opplevelser utenfor sitt eget hjem.

Ordet næringsliv er sammensatt av næring og liv. Næring har to betydninger på norsk – «føde; mat» og «erverv; levevei». Vi kan si at næringsliv er betegnelsen på en levevei som gir næring til livet.

Reiselivet er vidt forgreinet

Vi kan forestille oss reiselivsbransjen som et stort tre med mange greiner. Det er vanlig å skille mellom tre typer reiselivsaktører:

  •  Kjernenæringer eller primærprodusenter: selger «rene» reiselivsprodukter, for eksempel innkvarterings- og serveringssteder, campingplasser, attraksjoner og aktiviteter for turister, som fornøyelsesparker, alpinanlegg.
  • Overrislingsnæringer: ikke bare beregnet på reisende, for eksempel matbutikker og bensinstasjoner.
  • Multiplikatornæringer: selger varer og tjenester til kjerne- og overrislingsbedrifter, for eksempel renhold, mat og drikke.

Folk som er på reise, beveger og oppholder seg på andres eiendom. Derfor må vi også regne grunneiere med blant reiselivsaktørene, for eksempel ved utbygging og bruk av ulike aktivitetstilbud. Grunneierne disponerer også jakt- og fiskerettigheter.

Oppgaver

Generelt