Fagstoff

Reiselivssegmenter – Organiseringen av reiselivet

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
På tur med båt

Her skal vi gi eksempler på hvordan reiselivet er organisert, lokalt og nasjonalt. Vi ser på hvem som samarbeider, og hvordan regjeringen ønsker å samarbeide med reiselivsnæringen.

Turistinformasjonen ved rådhuset i OsloTuristinformasjonen ved rådhuset i Oslo en travel høstdag.
Fotograf: Kyrre Lien
 

Turistkontor  

Gruppeoppgave

Lokal organisering
Hvordan er reiselivet organisert på ditt hjemsted og i din region?

 

Drøft forslaget fra NHO Reiseliv om en samordning av dagens reisemålselskaper.

 

Bryggen i Bergen.Bryggen i Bergen. Bergen reiselivslag er eksempel på et destinasjonsselskap.
Fotograf: Gorm Kallestad
 

 

Oppgave

Finn eksempler på reiselivslag eller destinasjonsselskaper i din egen landsdel.

 

Norske Bygdeperler.Daglig leder Bernt Bucher Johannessen i Hanen på informasjonsmøte om Norske Bygdeperler.
Fotograf: Terje Bendiksby
 

 

Gruppeoppgave

Nasjonal organisering
Sett deg inn i de forskjellige reiselivsorganisasjonene som myndighetene samarbeider med.

 

Drøft hvilken betydning de har for næringen – spesielt med tanke på et bærekraftig reiseliv.

Lokale og regionale reiselivsorganisasjoner

Turistkontoret har viktige oppgaver for det lokale reiselivet:

 1. informasjon om overnatting, severdigheter, aktiviteter og arrangementer
 2. salg av suvenirer, postkort, frimerker, kart, fiskekort, hotellpass og så videre
 3. salg av billetter til arrangementer
 4. formidling av guidetjenester

Reiselivet er svært ulikt organisert rundt om i landet. Det finnes svært mange små regionale reisemålsselskaper eller destinasjonsselskaper. NHO Reiseliv anbefaler at de blir samordnet, og mener at det er mulig å halvere antall selskaper og turistinformasjoner. Dette vil føre til sammenslåinger og nedleggelser mange steder, men i noen områder kan det også bli en liten økning i antall selskaper.

En hensiktsmessig struktur kan være slik:

 • Hele landet dekkes gjennom en ny landsdelsstruktur med for eksempel disse landsdelsområdene: Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge, Øst-Norge og Fjell-Norge (fjellbeltet Oppdal – Trysil – Setesdal).
 • Det etableres ett landsdelsselskap for hvert landsdelsområde. Det er et mål at de får en rolle som morselskap i et konsern og organiserer et antall datterselskaper (destinasjonsselskaper) i eget område.
 • Hvert destinasjonsselskap har ansvar for å organisere den lokale turistinformasjonen og annen lokal virksomhet, basert på en definert rolle- og oppgavefordeling.

Hovedorganisasjoner

Myndighetene samarbeider med reiselivsnæringen gjennom disse organisasjoner (Destinasjon Norge, 2012):

 • NHOs Reiselivsråd er et NHO-organ som representerer de fire reiselivsrelaterte landsforeningene i NHO-felleskapet: NHO Reiseliv, NHO Transport, NHO Luftfart og Rederienes Landsforening (RLF).
 • NHO Reiseliv er Norges største næringsorganisasjon for reiselivsnæringen, med om lag 2300 reiselivsbedrifter som medlemmer.
 • Virke Reise er en næringsorganisasjon som representerer tradisjonelle reiselivsbedrifter, reisebyråer og museer.
 • Den norske økoturismeforening organiserer reiselivsbedrifter som er sertifisert som økoturismebedrifter, for tiden 19 reiselivsbedrifter. (Økoturismeforeningen er med i Virke.)
 • Hanen er en bransje og markedsorganisasjon som representerer om lag 500 bedrifter innenfor bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske.
 • Forum for Reiseliv er en næringspolitisk forening som representerer de tolv største bedriftene i reiselivsnæringen.

Også LO og Fellesforbundet, som organiserer arbeidstakerne i reiselivsnæringen, omfattes av myndighetenes samarbeid med organisasjoner tilknyttet reiselivsnæringen.

Oppgave

Hva betyr disse skiltene?

Serviceskilt
Opphavsmann: Statens vegvesen
 

Du finner flere serviceskilt her.