Fagstoff

Reiselivssegmenter – Norsk bærekraft

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
På tur med båt

Her skal vi se nærmere på hvordan ulike segmenter (målgrupper) velger forskjellige reisemål. Spesielt skal vi komme inn på ulike segmenters vurdering og valg av bærekraftige reiselivstilbud i Norge.

Ordet segment stammer fra det latinske segmentum, som betyr «avskåret stykke, del av noe». Å segmentere et marked er å dele en stor gruppe i flere mindre grupper.

 

Fiskevollen ved SølensjøenFiskevollen, Norges eneste innlandsfiskevær ligger ved Sølensjøen, Rendalen i Hedmark. Hvilket segment i reiselivsmarkedet tror du dette reisemålet henvender seg til?
Fotograf: Bård Løken
 

 

Oppgave

Nasjonal segmentering av reiselivet

Drøft og bli enige om en nasjonal segmentering av reiselivsmarkedet.

NB: Husk å ta hensyn til TIPS-kravene:

 • Tilgjengelig
 • Identifiserbar
 • Passende for vårt tilbud og vår virksomhet
 • Stor nok til å bli lønnsom

For hvert segment må alle de fire punktene være oppfylt.

 

Operahuset i OsloOperahuset i Oslo har kanskje Norges største solcellepanel – 300 kvadratmeter i den store glassfasaden på bygningens sørside.
Fotograf: Steinar Myhr
 

 

Oppgave

Miljøsertifiserte tilbud i nærområdet?

Finn ut hvilke aktiviteter og innkvarteringssteder som er miljøsertifiserte i ditt nærområde (hjemstedet, regionen).

 

Skriv en kort rapport om hvilke sertifiseringer du finner.

Hva menes med segmentering?

Segmentering betyr å dele markedet inn i mindre deler. Et markedssegment er en del av hele markedet (totalmarkedet). Hvert enkelt segment skal ha spesielle kjennetegn som skiller dem fra hverandre.

Vi skal nå forsøke å koble bærekraftige reiselivsprodukter til ulike nasjonale markedssegmenter.

Valg av feriemål kan for eksempel variere med alder og inntekt. Ungdom og pensjonister velger forskjellig ferie. Inntekten vår påvirker hvor lang ferie vi tar, hvor langt vi reiser, hvor dyrt vi bor og spiser, og så videre.

Det er mange måter å segmentere markedet på.Det er mange måter å segmentere markedet på. Andre måter er beskrevet tidligere på Vg1.
Opphavsmann: Kjell Rosland

Reis grønt

VisitNorway foretar miljøsertifisering av aktiviteter og overnattingssteder under betegnelsen «Reis grønt». De har innført regler og retningslinjer for produksjon og håndtering av avfall, energiforbruk, transport, krav til underleverandører og bruk av kjemikaler.

De vanligste miljømerkene i reiselivsnæringen er Svanen, Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Norsk Økoturisme.

Ulike produkter og segmenter

En norsk reiselivsvirksomhet kan selge reiselivsprodukter til folk som bor i Norge, og folk som kommer hit på feriebesøk. På nettstedet til VisitNorway finner du en oversikt over aktører som er miljøsertifisert. Lista er ordnet i disse kategoriene:

 • Ting å gjøre
 • Hva skjer
 • Transport
 • Innkvartering
 • Turistinformasjon

Tenk over

En virksomhet som skal selge reiselivsprodukter, må spørre seg:

 • Hvilket segment i markedet skal vi satse på?
 • Hvilke produkter skal vi selge til dette segmentet?

Svarene vi får, gir oss grunnlag for å prioritere salg av visse produkter til visse markeder.

Miniprosjekt

Bærekraftig tilbud i Norge

Dere skal etablere en ny virksomhet som skal tilby et bærekraftig reiselivsprodukt i Norge.

Hjelpespørsmål:

 • Hvilket produkt vil dere tilby? Begrunn valget. Beskriv kjernetjenesten og eventuelle tilleggstjenester.
 • Hvilke segmenter vil dere satse på (henholdsvis norske og utenlandske)?
 • Hvem vil dere samarbeide med?
 • Hvilke konkurrenter har dere?