Fagstoff

Reiselivssegmenter – Bærekraftige reisemål i Norge

Publisert: 27.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
På tur med båt

Hva mener vi med bærekraftig turisme i Norge? Her skal vi se på noen eksempler på bærekraftige reisemål. Kanskje vet du om flere eksempler på bærekraftig reiseliv i lokalmiljøet eller et sted der du har vært på ferie?

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer regjeringen strategi for reiselivet (april 2012).Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer regjeringen strategi for reiselivet (april 2012).
Fotograf: Erlend Aas
 

destinasjon = reisemål

pilot- = forsøks-

 

Gruppeoppgave

Bærekraftig norsk reiseliv?

Hvorfor trenger vi en strategi for reiselivet? Drøft hensikten med Destinasjon Norge. Hva tror dere regjeringen ønsker å oppnå med en strategi for bærekraftig utvikling av norsk reiseliv?

Solnedgang over Vega-øyene.Solnedgang over Vega-øyene.
Fotograf: Katrine Nordli
 

Gruppeoppgave

Jeg velger meg …

Ta utgangspunkt i ett av pilotstedene for bærekraftig reiseliv, eller velg et annet sted du kjenner til.

Drøft og gi eksempler på hva som gjør dette stedet bærekraftig (økologi, økonomi, sosiale forhold).

 

Røros – kulturminne og levende lokalsamfunn.Røros – kulturminne og levende lokalsamfunn.
Fotograf: Espen Bratlie
 

Målrettet utvikling

Bærekraft er overordnet i regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge (2012). 

Aktørene i reiselivet må finne tiltak som tar hensyn til natur, kultur, miljø, lokalsamfunn og lønnsomhet. Disse hensynene kan komme i konflikt med hverandre: For eksempel kan det noen ganger vise seg å være vanskelig å ta hensyn til både naturen og lønnsomheten.

Pilotdestinasjoner

Innovasjon Norge har valgt ut fem pilotdestinasjoner. Hensikten er å finne ut hvordan vi kan jobbe målrettet for å utvikle et bærekraftig reisemål. De fem stedene skal være en læringsarena for utprøving. De skal gi oss kunnskap og erfaringer som vi kan bruke til å utvikle «en av de beste bærekraftige natur- og kulturopplevelsene i Europa».

De fem pilotdestinasjonene er Vega, Trysil, Røros, Lærdal og Geilo.

Vega

Vega har en helt spesiell status i norsk reiseliv. Nylig kåret avisen Observer øyriket til et av verdens ti fremste «uoppdagede» reisemål. I 2004 ble Vega-øyene skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste.

Her kan du lese mer om Vega 

Trysil

Trysil er en av landets største destinasjoner og en spennende bærekraftspilot. Balansen mellom utbygging for mange tilreisende og ønsket om å ta ansvar for klima, lokalmiljø og lokalsamfunn er utfordrende og krever bredt samarbeid.

Her kan du lese mer om Trysil 

Røros

Bergstaden Røros er en av få gruvebyer i verden som står på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Byen er en av Europas eldste trehusbyer som fortsatt er et levende lokalsamfunn. Kompetanseheving og vertskapsrollen er sentrale temaer for Rørospiloten.

Her kan du lese mer om Røros 

Lærdal

Lærdal er et viktig knutepunkt mellom øst og vest i Norge. Bygda ligger innerst i Sognefjorden, omkranset av høye fjell og flott natur. Lærdal ønsker å bedre økonomien i reiselivet, blant annet ved å bevare det særegne ved lokalsamfunnet og kommunens natur- og kulturarv.

Her kan du lese mer om Lærdal 

Geilo

Geilo Fjellandsby har en større utbygging av hytter på Kikut ved Geilo. Prinsippene for bærekraftig reiseliv skal være grunnlaget for alle viktige beslutninger om utviklingen av området. De skal styre alt fra design, innkjøp, energi og kulturelt innhold til transport og arbeidskraft med mer.

Her kan du lese mer om Geilo fjellandsby