Fagstoff

Pågripelse

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norges lover

Som vekter eller sikkerhetsmedarbeider vil du av og til havne i situasjoner som ligger nært «pågripelse». Hvordan skal du egentlig håndheve regler overfor andre personer?

PågripelseEn mann som angivelig skal ha nasket en salat fra en 7-Eleven-kiosk, blir lagt i bakken av en Securitas-vekter noen meter fra Stortinget. Mange tilskuere til hendelsen mente Securitas-vaktene var vel hardhendte under pågripelsen.
Fotograf: Andreas Hensch Lunde
 

Tenk over

Pågripelse kan juridisk sammenlignes med kidnapping.

 

Spesialjakke for tyveriSikkerhetsselskapet Skan-kontroll har beslaglagt spesialsydde jakker som organiserte butikktyver bruker i Oslo. I denne jakken klarte en tyv å ta med seg hele 24 flasker øl. Her på bildet er det brukt telefonkataloger.
Fotograf: Knut Erik Knudsen
 

Lenke

Om lov om endring i lov om vaktvirksomhet – Bruk av makt og maktmidler

Dersom du som vekter er i en situasjon hvor du fysisk må holde noen, er du i nærheten av pågripelse.

Pågripelse er et juridisk begrep som innebærer en alvorlig inngripen i en annens persons frihet. Det er en type borgerarrest som hver eneste borger i dette landet i prinsippet kan utføre.

Borgerarrest kan imidlertid bare gjennomføres på fersk gjerning eller etter ferske spor. Det vil si at du er nødt til å se det kriminelle som har skjedd, før du kan gå til borgerarrest.

Det er bare politiet som faktisk kan pågripe. En pågripelse er noe polititjenestemannen gjør på vegne av statsadvokaten, men det er nedfelt i politiets instruks for å gjøre det formelt mulig å utføre pågripelser uten å måtte vekke statsadvokaten midt på natten for å skrive begjæringer.

Hva kan vekteren gjøre ved et tyveri?

Et typisk scenario er tyveri i en butikk der du er vekter. Hvis du ser noen som putter noe i lommen inne i en butikk, er du da vitne til et tyveri?

  • Nei, det er ikke tyveri før kunden har passert siste kassapunkt på vei ut uten å betale.

Kan du foreta en borgerarrest dersom du har sett hele forløpet og fulgt personen ut under observasjon, slik at du vet at gjenstanden ikke er lagt tilbake?

  • Ja, men hvis du ber vedkommende om å stoppe og han ikke vil høre på deg slik at du fysisk må holde på han, skal verdien på gjenstanden være tilstrekkelig for å gi minimum 6 måneders fengsel for tyveri. Tyven må også være over straffbar alder, altså over 15 år. Det er ikke lov å holde igjen mindreårige.

Husk også at ransaking må godkjennes av personen. Det finnes ett unntak: ransaking for å se etter gjenstander som kan være til fare for liv og helse for den ransakte, deg selv eller andre.