Fagstoff

Sikkerhetsstandarder

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norges lover

Det er utarbeidet forskjellige standarder blant annet for kvalitetssikring og miljø, som norske bedrifter kan følge. Med en standard mener vi for eksempel et sett med regler som forklarer hvordan en arbeidsoperasjon skal gjøres, eller et produkt skal lages.

Norsk StandardHer kan du lese mer om standarder: Norsk Standard.

Standarder som gjelder sikkerhet

En standard er ikke det samme som en lov. Det er ikke påbudt ved lov å følge standarder, men det kan være fordelaktig og praktisk.

For eksempel kan en bedrift få ISO-sertifisering for kvalitet og/eller miljø. ISO-sertifisering anses for å være et kvalitetsstempel og kan derfor være en fordel når en kunde skal velge et sikkerhetsselskap framfor et annet.

Standard Norge er et sentralt organ som utarbeider standarder på en rekke områder i Norge. Av norske sikkerhetsstandarder kan vi nevne disse:

  • Norsk standard NS 3154 Utfresing av tilholdslås på tredør
  • Norsk standard NS 3170 Dører. Krav til innbruddssikkerhet
  • Norsk standard NS 3215 Krav til sikkerhetsglass
  • Norsk standard NS 3910 Vedlikehold av håndslukkere
  • Norsk standard NS 3814 Krav til risikoanalyser

Svinn og ran, tegneserie
Opphavsmann: Erlend Hjortland Sandøy