Oppgave

Yrkesetikk

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norges lover

Av og til kan du havne i vanskelige situasjoner på arbeidsplassen. Her skal vi se nærmere på en typisk problemstilling.

Stort spørsmålstegn
Fotograf: NTB scanpix

Petter er lærling i en vekterbedrift. Han har en venn og kollega som han liker godt. Hun er blid og lett å samarbeide med, er populær og godt likt av sjefen. Petter har imidlertid lenge lagt merke til at hun tar med seg kontorrekvisita hjem, og at hun har lange private telefonsamtaler i arbeidstida.

Sjefen klager på de høye kostnadene dette påfører bedriften, men kollegaen fortsetter som før og skjuler det ikke for Petter. Hun mener ikke at det hun gjør, er feil.

Petter er en ærlig person og mener at nettopp ærlighet er en viktig egenskap i jobben som vekter. Dersom en vekter ikke er ærlig og lojal mot bedriften, får hele vekteryrket rykte som useriøst.

Petter misliker situasjonen sterkt – han har havnet i en lojalitetskonflikt.

Diskuter disse spørsmålene i små grupper:

  1. Drøft situasjonen og kom med forslag til hva Petter kan gjøre.
  2. Er Petter medskyldig?
  3. Er det illojalt mot bedriften å ikke si fra?
  4. Hvem bør Petter gå til dersom han bestemmer seg for å si fra?
  5. Hvilken framgangsmåte ville du ha valgt?