Fagstoff

Alternativer til kurs

Publisert: 21.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kursdeltakere

Et alternativ til å holde et vanlig kurs er å arrangere en workshop.

WorkshopsWorkshops der noen få ansatte samarbeider om å lære ny teknologi, kan fungere godt som et alternativ til vanlige kurs.
Fotograf: Annemor Larsen
 
 

 

Workshop kan oversettes med «verksted», og er en betegnelse på et kurs der læringen skjer gjennom praksis, samarbeid og deling av informasjon.

Deltakerne jobber sammen i grupper og lærer av hverandre ved å løse oppgaver. Instruktørens jobb er å sette gruppene i gang og hjelpe til underveis.

Workshops gir større fleksibilitet ved at grupper kan jobbe med ulike oppgaver avhengig av kunnskapsnivå og behov.

Det er også mulig å kombinere et vanlig kurs med en workshop, for eksempel ved å holde et vanlig kurs før lunsj og en workshop etter lunsj.