Fagstoff

Å omgås ulike gjester

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Fornøyd gjest

I reiselivsnæringen er det viktig å kunne omgås ulike typer mennesker. Her skal vi se mer på relasjonskompetanse – hvordan du skal kunne etablere og vedlikeholde god kontakt med gjestene.

En servicemedarbeider er en profesjonell representant for arbeidsstedet sitt. Fra resepsjonen i Jumbo Hostel som er innredet i eEn servicemedarbeider er en profesjonell representant for arbeidsstedet sitt. Fra resepsjonen i Jumbo Hostel som er innredet i en gammel jumbojet!
Fotograf: Knut-Erik Mikalsen
 

 

 

Hyggelig måltid på pensjonatet Edvardas Hus på Tranøy. Vertskapet tar godt vare på gjestene sine.Hyggelig måltid på pensjonatet Edvardas Hus på Tranøy. Vertskapet tar godt vare på gjestene sine.
Fotograf: Annemor Larsen
 

Oppgave:
Møte med fremmed kultur og/eller religion

Oppgaven kan gjennomføres i klassen eller i smågrupper.

- En elev med røtter i en fremmed kultur og/eller religion forteller kort om kjennetegn ved denne. Legg vekt på likheter og ulikheter ved det som er «typisk norsk».

- Resten av elevene lytter og forbereder spørsmål for å utdype kjennskapet til den fremmede kulturen/religionen.

NB! Hensikten er ikke å diskutere, men å bli bedre kjent!

 

 

 

 

 

 

 Kvinner i fargerike klær på hindufestival i Oslo 2010.Kvinner i fargerike klær på hindufestival i Oslo 2010.
Fotograf: Stian Lysberg Solum
 

Relasjonskompetanse – sosial kompetanse

Som servicearbeider er du ikke en privatperson, men en profesjonell representant for arbeidsstedet ditt. Du må kunne skape kontakt med gjestene – unge og gamle, kvinner og menn, jenter og gutter, ungdom og voksne – uansett hvilke interesser, meninger og holdninger de har.

En servicearbeider må ha evne til å få et godt forhold til alle gjester. Dette krever relasjonskompetanse, det vil si evne til å omgås ulike mennesker. Det handler ikke om å endre sin personlighet, men å tilpasse kommunikasjonen til ulike mennesker og situasjoner.

Når du står i forbindelse med et annet menneske, er det en relasjon, eller et forhold. Et menneske som har relasjonskompetanse, har evne til å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til andre mennesker. Dette kalles også sosial kompetanse.

Å skape gode relasjoner

Relasjonskompetanse betyr evne til å omgås alle slags mennesker: åpne og spontane, sjenerte, tilbakeholdne og forsiktige, brautende, frekke og ubehøvlede.

Disse ferdighetene blir regnet som viktige for å skape gode relasjoner:

  • Evne til å ta alle mennesker på alvor: Vi må ikke la oss lure av førsteinntrykket, men vise interesse for å finne ut hva som skjuler seg under overflaten.
  • Evne til å stille spørsmål: Hvis vi vil bli kjent med nye mennesker, er det lurere å stille spørsmål enn å snakke som en foss. Men spørsmålene må ikke være frekke eller nærgående!
  • Evne til å skape tillit: Å skape tillit tar tid, og relasjonsbygging er tidkrevende. Gode relasjoner er en «ferskvare» som stadig må pleies.
  • Innsikt i andre mennesker – evne til å forstå andres ønsker og behov.
  • Selvinnsikt – evne til å forstå sine egne følelser, ønsker og behov, vite hva man selv ønsker, vil og kan.
  • Empati – evne til å sette seg inn i andres væremåte og tankegang. En servicearbeider må kunne forstå ulike mennesker og fange opp deres behov. Dette er en av nøklene til god gjestebehandling.

En servicearbeider må kunne se situasjonen fra gjestens side. Det handler om å vise omtanke og respekt for andres synspunkter, følelser, ønsker og behov. Noen tilegner seg dette gjennom oppveksten sammen med familie, naboer og venner som viser oppriktig interesse for sine medmennesker.

Når du skal omgås ulike mennesker på en profesjonell måte, kreves åpenhet og erfaring.

Mennesker med andre verdier

Servicearbeidere møter mennesker fra fremmede kulturer, som har andre verdier, religioner og politiske meninger.

Alle mennesker blir preget av sin kultur – av oppvekst og erfaringer, sosial tilhørighet, religion, politisk syn, interesser, kunnskaper, alder, kjønn og personlighet.

Det kan være krevende å omgås mennesker som har helt andre verdier enn oss selv. Vi kan lett få forenklede forestillinger – stereotypier – om fremmede mennesker og grupper av mennesker. Vi putter folk i bås, og skjærer alle over én kam.

Hvis vi forhåndsdømmer en hel gruppe mennesker, en kultur eller religion, kan det være vanskelig å kommunisere. En grunnleggende regel for god kommunikasjon er derfor å møte hvert menneske som et enkeltindivid, ikke som medlem av en bestemt gruppe.

På mange arbeidsplasser innenfor service blir det sett på som uhøflig å diskutere religion og politikk med gjestene.