Fagstoff

Driftsavtaler og serviceavtaler

Publisert: 22.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Cern

På grunn av kostnadene til driftsstøtte og for å redusere lønnskostnadene velger mange virksomheter å sette bort driftsstøtten til et eksternt firma som har spesialisert seg på dette.

KonsulentAt outsourcing-bedriften raskt kan sende en konsulent, er viktig dersom firmaet ditt skal inngå avtale med en ekstern leverandør av IKT-drift.
Fotograf: Anthony Redpath
 

Et vesentlig punkt i serviceavtaler er garantert responstid.

Det finnes flere firma som tilbyr driftsstøtte enten på timebasis, som periodisk vedlikehold eller som faste driftsavtaler der det eksterne firmaet har ansvaret for alt vedlikehold og IT-drift. Mange firma tilbyr også fjernadministrering (fjerndrift) av virksomhetens nettverk.

De fleste maskinprodusenter og mange programvareleverandører tilbyr i tillegg dedikerte serviceavtaler for sine produkter.

Det finnes også firma som tilbyr såkalte katastrofeløsninger, der virksomhetens servere replikeres til et eksternt driftssenter hver natt. Hvis det skjer noe som gjør at serverne blir ødelagt, for eksempel en brann, kan serverne startes opp igjen fra driftssenteret.

Et vesentlig punkt i serviceavtaler er garantert responstid. Typisk vil en avtale garantere at en tekniker er på plass og har startet jobben med å løse problemet innen et spesifisert antall timer etter at problemet er varslet.