Fagstoff

Motivasjon

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Fornøyd gjest

Motivasjon er det som beveger eller driver oss til å handle – en grunnleggende drivkraft hos hvert enkelt menneske. Hvilke motiver har vi for å reise? Hvilke behov ønsker vi å dekke?

Gruppeoppgave

Indre eller ytre motivasjon?

Ta utgangspunkt i en ferie du har gjennomført, eller som du planlegger.

Drøft og gi eksempler på om drivkraften er preget av indre eller ytre motivasjon.

 

Drivkraften – motivasjonen – kan være en sterk interesse for selve aktiviteten, som her med løssnøkjøring på Strandafjellet.Drivkraften – motivasjonen – kan være en sterk interesse for selve aktiviteten, som her med løssnøkjøring på Strandafjellet.
Fotograf: Øyvind Nordahl Næss
 

Gruppeoppgave

Ferie som status?

Drøft påstanden om at status er drivkraften i valg av feriemål og aktiviteter.

Hva tror du er motivasjonen for disse turistene på spa-ferie ved Dødehavet i Jordan?Hva tror du er motivasjonen for disse turistene på spa-ferie ved Dødehavet i Jordan?
Fotograf: Terje Bringedal
 

Hva får oss til å handle som vi gjør?

Å ha et motiv betyr å ha en grunn til å gjøre noe. Begrepet motivasjon kommer fra det latinske ordet movere, som betyr «bevege». Motivasjon er altså det som beveger eller driver oss til å handle, til å gjøre noe. Vi kan si at det dreier seg om en grunnleggende drivkraft hos hvert enkelt menneske.

Vi skiller gjerne mellom indre og ytre motivasjon.

Indre motivasjon

Indre motivasjon er en selvbestemt drivkraft som er fri fra ytre press. Det betyr at vi gjør noe, for eksempel en aktivitet, på grunn av interesse for selve aktiviteten.

Ytre motivasjon

Ytre motivasjon er når vi gjør noe for å oppnå en belønning (ros, anerkjennelse, premie eller lignende), eller når aktiviteten har et mål utenfor selve aktiviteten.

Både indre og ytre drivkrefter kan bevege oss. Vi kan si at motivasjon er en indre drivkraft for handling som – i større eller mindre grad – kan bli stimulert av ytre faktorer. For eksempel kan vi reise på ferie til Syden fordi vi har lyst på sol og varme. Men vi kan også bli stimulert til å reise fordi gode venner inviterer oss med. Nysgjerrighet og lyst til å se og oppleve noe nytt og annerledes er sannsynligvis en sterk drivkraft for å reise.

Hvilke behov skaper ferievaner?

Hva får oss til å velge feriemål og aktiviteter i ferien?

Det er blitt hevdet at den store drivkraften er status. Det gir oss status å fortelle om hvor langt vi har reist, kjente steder vi har besøkt, og hvilke samfunnstopper og kjendiser vi har sett. Derfor besøker vi verdenskjente severdigheter og drar på hytteferie i nærheten av mennesker som det er stas å fortelle om.

Oppgaver

Generelt