Oppgave

Forsøk: Finn ut hva som påvirker fotosyntesen

Publisert: 28.05.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fotosyntesen er grunnlaget for nesten alt liv på jorda, og det kan være interessant å se hvilke faktorer som påvirker den. Denne simuleringen kan gi noe av svaret.

I denne simuleringen kan du sjekke ut hvordan temperatur, lysfarge, lysintensitet og tilgang på karbondioksid virker på fotosyntesen. Tell hvor mange bobler (av hva?) som kommer i løpet av en viss tid.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Eksperiment med fotosyntese
Opphavsmann: Richard King
Her finner du også flere animasjoner på engelsk fra Richard King.
Relatert innhold

Generelt