Fagstoff

Tilbud, anbud og rabatter

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sitron

De fleste typer bedrifter må utarbeide skriftlige tilbud til kundene sine. Det kan dreie seg om å svare på en konkret forespørsel til bedriften eller en anbudskonkurranse. Offentlige foretak er forpliktet til å lyse ut anbud for leveranser over en viss størrelse. 

Store anbud, som i forbindelse med innkjøp av jagerfly til det norske forsvaret, blir ofte gjenstand for mye omtale i media.Store anbud, som i forbindelse med innkjøp av jagerfly til det norske forsvaret, blir ofte gjenstand for mye omtale i media.
Fotograf: Trond Solberg
 

Tenk over

Hva synes du – er det mye å gi 10 % rabatt?

Det kan være et krevende arbeid å utarbeide tilbud eller anbud. Bedriftene må være bevisste på at de skal tjene penger, og bør se nøye på konsekvensene av å gi rabatter som en del av anbudet sitt.

Utarbeiding av tilbud og anbud

Når en bedrift lager et anbud, gir bedriften et tilbud på sine varer eller tjenester til andre bedrifter. Det omtales gjerne som business to business (B2B).

De som ønsker et tilbud, vil gi en nøye beskrivelse av hva de ønsker å få levert. Særlig når det gjelder større anbud, er det viktig med en konkret anbudsbeskrivelse. Dette gir større sikkerhet for at anbudet omfatter det som det er behov for. Samtidig gir det også like konkurranseforhold for dem som ønsker å gi et anbud (tilbyderne).

Rabatter

Når det dreier seg om et større kvantum av en vare, eller når tilbudet blir svært stort i økonomisk forstand, er det rimelig at tilbyderen gir rabatter i forhold til den ordinære prisen. Det er imidlertid viktig at rabatten ikke spiser opp hele dekningsbidraget.

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom gitt rabatt og produktets dekningsgrad. Gir vi for eksempel 10 % rabatt på et produkt med en kalkulert dekningsgrad på 30 %, fører det til at vi må selge 50 % flere enheter (det vil si 150 % i forhold til utgangspunktet) for å beholde samme dekningsbidrag.

De fleste som ikke har regnet på dette, blir svært overrasket over de store konsekvensene det har å gi rabatt. Den eneste grunnen til å gi rabatt må være at det øker omsetningen, og at resultatet blir bedre.

Rabatt

Dekningsgrad

 

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

–   2 %

125

111

107

105

105

103

103

103

–   4 %

167

125

115

111

109

107

10

105

–   6 %

250

143

120

118

114

111

109

108

–   8 %

500

167

136

125

119

115

113

111

–  10 %

 

200

150

133

125

120

117

114

–  15 %

 

400

200

160

143

133

127

123

–  20 %

 

 

300

200

167

150

140

133

Tabellen viser i prosent hvor mye mer du må selge av en vare dersom du gir en bestemt rabatt og varen har en gitt dekningsgrad.

Oppgave

Test tabellen over. Begynn med å sjekke ut at når vi gir bort halve dekningsbidraget i rabatt, må vi selge dobbelt så mye for å beholde samme dekningsbidrag.

 

Hvor mange steder i tabellen står i 200 %? (Det vil si at vi må selge dobbelt så mye for å beholde samme dekningsbidrag).

 

Ta stikkprøver og sjekk at tabellen er riktig.