Fagstoff

Produksjonsbedrifter

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sitron

En produksjonsbedrift kjøper gjerne inn råvarer og foredler disse i en produksjonsprosess der maskiner og arbeidere blir brukt. De selger altså egenproduserte varer. Den prisen bedriften oppnår for varen, må være høyere enn det kostet å produsere varen.

Jotun fabrikker er et eksempel på en produksjonsbedrift. Her lager de blant annet Drygolin oljebeis, som de fyller i spann.Jotun fabrikker er et eksempel på en produksjonsbedrift. Her lager de blant annet Drygolin oljebeis, som de fyller i spann.
Fotograf: Knut Snare
 

Oppgave

Se på eksemplet i tabellen til venstre.

  1. Kontroller utregningene i eksemplet.
  2. Hvordan tror du man regner ut den direkte lønna?
  3. Hvordan tror du man regner ut de indirekte kostnadene?
  4. Hvor stor blir merverdiavgiften?

Oppgave

Diskuter hvorfor begge alternativene kan være aktuelle.

 

Store produksjonsbedrifter i utlandet, som BMW- fabrikken i Regensburg i Tyskland, stiller strenge krav til effektivitet og kostStore produksjonsbedrifter i utlandet, som BMW- fabrikken i Regensburg i Tyskland, stiller strenge krav til effektivitet og kostnadskontroll.
Fotograf: Armin Weigel

Hvordan regner en produksjonsbedrift ut prisene på varene den produserer?

Arbeidet med å finne prisen for egenproduserte varer er ofte mer komplisert enn for vanlige handelsvarer.

Priskalkulasjon og selvkostmetoden

Prisene bedriftene kan oppnå for egenproduserte varer, er ofte gitt av markedet – av de samme grunnene vi nevnte da vi så på handelsbedrifter. Bedriften vil da være oppmerksom på hvilket dekningsbidrag den kan oppnå – det vi har kalt bidragsmetoden.

I andre tilfeller er varen bedriften produserer, mer særegen og prisen ikke gitt i markedet. Slike bedrifter bruker det som kalles selvkostmetoden.

Når vi bruker selvkostmetoden, gjør vi en priskalkulasjon. Utregningen skal sikre at alle kostnadene – både de direkte og de indirekte – blir tatt med.

Noen produksjonsbedrifter bruker begge metodene. Prisen kan i stor grad være gitt, men bedriften ønsker å kontrollere at alle kostnadene blir «bakt inn i prisen».

Vi skal se på et forenklet eksempel på selvkostmetoden:

Direkte materialer

100,00

De råvarene som er brukt for å produsere varen.

+ direkte Lønn

 

75,00

Kostnaden på de timene som er brukt for å produsere varen.

= Tilvirkningskost

175,00

Hva det direkte har kostet å tilvirke (lage) produktet.

+ 65 % indirekte kostnader

 

113,75

De indirekte kostnadene fordeles på produktene ved hjelp av tilleggssatser. Disse er basert på erfaring og hentes fra regnskapet.

= Selvkost

288,75

Det varen har kostet bedriften selv å lage.

+ 35 % fortjeneste

 

101,63

Den fortjeneste som er ønsket.

= Salgspris uten merverdiavgift

389,81

 

Kalkylen over viser prisen vi bør ta for produktet. Hvis markedet ikke er villig til å betale den prisen, lønner det seg ikke å produsere varen.

Hvis kalkylen viser en lavere pris enn vi faktisk kan oppnå i markedet, kan vi enten øke prisen eller velge å beholde kalkyleprisen og dermed øke salget og ta markedsandeler fra konkurrentene.

Relatert innhold

Generelt