Fagstoff

Inntekter og pris

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sitron

Skal et foretak overleve, må det ha tilstrekkelige inntekter, og inntektene må være større enn kostnadene. Her spiller prisen på produktet en viktig rolle. Prisen må ikke være for høy, for da mister vi kunder. Den må heller ikke være for lav, for da taper vi penger.

Hva er riktig pris? Hvordan beregner vi den?

Det kan ofte være vanskelig å orientere seg i jungelen av pristilbud.Det kan ofte være vanskelig å orientere seg i jungelen av pristilbud.
Fotograf: Tarjei E. Krogh


Oppgave

Velg deg en liten bedrift som selger noen få varer, og lag en oversikt over inntekter og kostnader.

 

Husker du dette fra Vg1?

Hva er prising?

 

Tastatur på kalkulator.
Fotograf: Dag Jenssen
 

Vi skal først se på noen enkle prinsipper, der prisen er én av flere viktige faktorer. 

Bedriften vår selger for eksempel to typer varer. Inntektene våre består da av det antallet varer vi selger, multiplisert med prisen vi får for varen. Vi kan illustrere dette slik:

 

Antall

Pris per stk.

Omsetning

Vare A

150

50

7 500

Vare B

350

30

10 500

Total omsetning

 

 

18 000

- Variable kostnader

 

 

10 000

= Dekningsbidrag

 

 

8 000

- Faste kostnader

 

 

5 000

Resultat (overskudd)

 

 

3 000


Regel 1

Prisen vi får for den enkelte varen, må være høyere enn prisen vi kjøpte varen for. Vi kaller dette dekningsbidrag (bruttofortjeneste eller avanse). Dekningsbidraget skal bidra til å dekke de faste kostnadene.

Vi kaller det beløpet vi kjøper varen for, for den variable kostnaden. Denne kostnaden varierer alt etter hvor mye vi selger.

Noen ganger må vi selge enkelte varer til en lavere pris enn vi kjøpte den for. Da er varen blitt ukurant (skadet, umoderne og så videre).

Regel 2

Det samlede dekningsbidraget må være større enn de faste kostnadene. Da får vi et overskudd.

Vi ser at den prisen vi får for varen, er en svært viktig faktor i dette regnestykket. Den som selger varer, vil gjerne ha så høy pris som mulig. De som kjøper varer, vil ha så lav pris som mulig.

Men hva er det egentlig som bestemmer prisene? Vi skal se på hvordan prisen kan settes for en typisk handelsbedrift, en produksjonsbedrift og en tjenesteytende bedrift.