Fagstoff

Hva som er problemet?

Publisert: 28.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tungtransport i motsatt kjørefelt, sett fra innsiden på en bil

Her skal vi se på noen faktorer som virker inn ved uhell med transportmidler, og spesielt på forholdet mellom kravene fra trafikksystemet og førerens ytelse.

Lenker:

Trafikksystemet 

Tor Tenden 

 

Kvinnelig bussjåfør på arbeid i Gaia Trafikk i Bergen, Norge.
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
 

kaptein på brua.
Fotograf: Gorm Kallestad
 

Gå inn på lenken Trafikksystemet i margen for å repetere fra Vg 1.

I de aller fleste uhell med transportmidler er den menneskelige faktor medvirkende. Statens havarikommisjon for transport (SHT) hevder at den menneskelige faktor ikke er en årsak, men et symptom på systemfeil. Med det mener de at det er flere faktorer som spiller inn ved alle ulykker, og at når kravene fra trafikksystemet overstiger menneskets yteevne, vil det kunne skje en ulykke.

Dette kan framstilles i et diagram:

 

Modell av forholdet mellom krav fra trafikksystemet og Modell av forholdet mellom krav fra trafikksystemet og førerens ytelse.
Opphavsmann: Bjørn Nordheim
 

Den røde linja viser kravene fra trafikksystemet. Disse varierer hele tida. Når kravene overstiger førerens ytelse, kan det oppstå en ulykke.

Tenk deg følgende: En bussjåfør snakker med en passasjer samtidig som han kjører. Oppmerksomheten er delt mellom kjøringen og samtalen med passasjeren. Plutselig løper et barn over veien. Kravene fra trafikksystemet øker brått og kan overstige førerens yteevne. En ulykke kan oppstå.

Mennesker kan gjøre feil. Vi blir trøtte, slitne, påvirket av følelser eller opptatt av andre ting. Det er dette den menneskelige faktor handler om.

 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt