Fagstoff

P for produkt

Publisert: 16.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilde av forskjellige produkter. Illustrasjon.  

Produkter er så mangt – alt fra helt konkrete dagligvarer og bruksgjenstander til svært abstrakte ideer og tanker. Det de har til felles i markedsføringssammenheng, er at de dekker et behov for en forbruker. Produktet blir ofte sett på som den viktigste p-en i markedsføringsmiksen, for uten et produkt har vi helt enkelt ikke noe å markedsføre. Likevel må produktet alltid gå hånd i hånd med de andre p-ene – det selger seg ikke selv! Produktet er ellers en av de faktorene bedriften har kontroll over, og det er mulig å forandre og utvikle det dersom markedssituasjonen tilsier at det er nødvendig.