Fagstoff

Individuelle pensjonsforsikringer

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst på veien

Alle som ikke er medlem av en kollektiv pensjonsforsikring, må tegne individuell pensjonsforsikring for å få rett til pensjon ut over Folketrygdens alderspensjon.

Individuelle pensjonsforsikringer er særlig aktuelt i transportbransjen der mange er selvstendig næringsdrivende og driver sitt eget enkeltpersonforetak.

Selvstendig næringsdrivende bør tegne en individuell pensjonsforsikring.Selvstendig næringsdrivende bør tegne en individuell pensjonsforsikring.
Opphavsmann: Bernhard Hauge
  

For å sikre seg en pensjon i tillegg til folketrygdens alderspensjon bør selvstendig næringsdrivende tegne en individuell pensjonsforsikring der de betaler inn årlige premiebeløp til et pensjonsfond.