Fagstoff

Avtalebaserte pensjonsforsikringer

Publisert: 22.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst på veien

Lønns- og arbeidsvilkår blir avtalt gjennom tariffavtaler. Slike avtaler gir i dag arbeidstakere rett til å slutte i arbeid før oppnådd pensjonsalder.

Partene i arbeidslivet kan inngå kollektive avtalerPartene i arbeidslivet kan inngå kollektive avtaler.
Fotograf: Håkon Mosvold Larsen

Partene i arbeidslivet, det vil si arbeidsgivere eller arbeidsgiverforeninger og arbeidstakerorganisasjoner, kan inngå kollektive avtaler som omfatter grupper av arbeidstakere. En slik kollektiv avtale som er inngått av partene i en tariffavtale, er avtale om kollektiv tjenestepensjon. Disse avtalene gjør det mulig for arbeidstakere å slutte i arbeid før oppnådd aldersgrense. Ordningen er finansiert av premier arbeidstakere og arbeidsgivere betaler inn til et pensjonsfond.