Fagstoff

Ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst på veien

Det er lovbestemt at arbeidsgivere skal opprette kollektive tjenestepensjonsordninger. Her lærer du om de to alternativene en arbeidsgiver kan velge.

tjenestepensjonsordningArbeidsgiver er pliktig til å tilby tjenestepensjonsordning.

Folketrygden representerer et sosialt sikkerhetsnett. På grunn av økende levealder øker Folketrygdens utgifter raskt. I stedet for å øke trygdeavgiftssatsen har myndighetene innført en obligatorisk tjenestepensjonsordning som gjelder for alle lønnsmottakere.

Arbeidsgivere kan velge mellom to ulike former:

  • YTP – ytelsesbasert tjenestepensjon = innbetaling av en fast prosentsats av lønn til et premiefond og livsvarig utbetaling av årlige pensjonsbeløp som kommer i tillegg til folketrygden.
  • ITP – innskuddsbasert tjenestepensjon = innbetaling av avtalte premiebeløp som skal utbetales i tillegg til folketrygden i 10 eller 15 år etter oppnådd pensjonsalder.