Fagstoff

Bilforsikring (kasko)

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst på veien

Trafikkforsikringen dekker skade på andres kjøretøy, bilforsikringen dekker skade på ditt eget kjøretøy.

Den lovbestemte trafikkforsikringen gir erstatning ved skade på andres eiendom eller helse, men bare i svært begrenset grad på egen eiendom. Ved å tegne en bilforsikring (kaskoforsikring) kan vi også få erstatning for skade på eget kjøretøy.

 erstatning for skade på egen bilVi kan få erstatning for skade på egen bil ved å tegne bilforsikring.
Fotograf: Ned Alley

Vi kan forsikre oss mot skader på hele eller deler av kjøretøyet. For å begrense skadeforsikringspremien er det vanlig å tegne minikaskoforsikring for litt eldre kjøretøy. Vi forsikrer oss da vanligvis bare mot tap som følge av brann, redning eller glasskade.
Oppgaver