Fagstoff

Transportforsikring

Publisert: 22.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tekst på veien

Her lærer du hvordan du går fram for å fullverdiforsikre varer under transport.

For kostbare varer vil transportørenes godsansvarsforsikringer normalt ikke dekke det tapet som oppstår dersom varen blir skadd eller tapt under transport.

For å sikre oss full erstatning ved skade på last, må vi tegne en transportforsikringFor å sikre oss full erstatning ved skade på last må vi tegne en transportforsikring.
Fotograf: Per Annar Holm

For å sikre oss full erstatning i slike tilfeller må vi tegne en transportforsikring. Vi kontakter da et skadeforsikringsselskap og oppgir verdien på varen vi ønsker å forsikre. Deretter betaler vi den forsikringspremien forsikringsselskapet krever.