Fagstoff

Markedsinformasjonssystem (MIS)

Publisert: 17.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Bilde av en kvinne som prater i telefon.

Konkurransesituasjonen for bedrifter i dag er krevende: Kundene blir stadig mer sofistikerte som en følge av bedret levestandard og et stadig mer internasjonalisert marked, og tallet på konkurrenter øker. Ingen kan se inn i krystallkulen og spå hva fremtiden vil bringe, men ved å systematisere den informasjonen de har, kan bedriftene få en viss oversikt over situasjonen. Da må de lage seg et system som sorterer interne og eksterne data, og som bearbeider dataene slik at de blir til informasjon som bedriftene kan bruke i planleggingen sin. Et slikt system kaller vi et markedsinformasjonssystem – et MIS.