Fagstoff

Nullpunkt

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Definisjon

Med et nullpunkt til en funksjon f, er løsningen av likningen f(x)=0.

 

Et nullpunkt er altså et skjæringspunkt mellom grafen og x - aksen.

Eksempel

Bilde av graf Gitt funksjonen fx=2x-1 .

fx=0 2x-1=0 x=12

Nullpunktet til f er x=12.

Gitt funksjonen gx=-x+2.

gx=0 -x+2=0 x=2

Nullpunktet til g er x=2

I GeoGebra kan du finne nullpunkter med kommandoen «Nullpunkt<Polynom>».