Fagstoff

Universell utforming av IKT

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Paragraftegn

Universell utforming av IKT handler om å utforme IKT-løsninger slik at de kan brukes av alle – uavhengig av funksjonsnivå.

Universell utforming betyr at noe skal kunne brukes av alle, også av dem som har en funksjonshemning, som for eksempel bevegelseshemning, dårlig syn eller dårlig hørsel.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en forskrift med krav til universell utforming av IKT-løsninger. Planen er at en slik utforming skal bli lovpålagt fra 2013, men innholdet i kravene blir ikke endelig kjent før forskriften trer i kraft.

I første omgang skal reglene om universell utforming gjelde for nettløsninger og automater, slik at alle skal kunne bruke dem. Det kan for eksempel være billettautomater, minibanker, netthandelssider, nettsider med informasjon til allmennheten og lignende.

I praksis betyr reglene at nettsteder som faller inn under forskriften, for eksempel må ha funksjoner som gjør at tekst kan leses med talesyntese. Talesyntese betyr at man kan be datamaskinen om å lese teksten på skjermen høyt. 

HjelpemiddelEnkle hjelpemidler, som hodesett, kan gjøre arbeidet foran pc-en mer komfortabelt for ansatte som for eksempel ønsker å benytte talesyntese på nettsider.
Fotograf: Harry Maynard
  

Reglene skal ikke gjelde for sosiale medier som blogger, Facebook, Twitter og andre tjenester som brukes i privat sammenheng.

Lenke: Universell utforming av IKT 

Universell utforming av IKT-løsninger betyr at de skal kunne brukes av alle – uavhengig av funksjonsnivå.