Fagstoff

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Paragraftegn

Arbeidsmiljøloven har strenge regler for å sikre at arbeidstakere ikke blir skadet eller syke av jobben.

 

I utgangspunktet skulle man ikke tro at personer som jobber ved en datamaskin er særlig utsatt for skader eller sykdom, men det er et par ting du må passe på.

I § 4–4 i arbeidsmiljøloven står det at arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstakerne unngår uheldige fysiske belastninger, og at nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon.

En person som bruker mesteparten av arbeidsdagen foran en dataskjerm, kan få problemer med stiv nakke og stive skuldre, ryggproblemer og senebetennelse i armen, ofte kalt musearm.

 

Feil belastningFeil belastning over lang tid ved bruk av mus kan gi store muskel- og skjelettplager.
Fotograf: Mikkel Østergaard
 

Mye av fraværet på norske arbeidsplasser skyldes muskelplager på grunn av ensformig arbeid foran dataskjermen. Det er derfor viktig at arbeidsplassen utformes på en slik måte at man unngår unødige belastninger.

Du må også passe på at ikke datamaskiner eller skrivere som støyer mye, plasseres i rom der noen skal sitte og jobbe.

Lenke: Musearm 

Lenke: Arbeidsmiljøloven 

IKT-arbeidsplasser må utformes på en slik måte at unødige belastninger unngås.