Fagstoff

Organisasjonshåndbok

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Det er nyttig om bedriften har nedfelt reglene sine i en organisasjonshåndbok. Boka gir gjerne også en kort beskrivelse av virksomhetens historie og bakgrunn.

Bedriften har gjennom en slik bok mulighet til å kommunisere viktige forhold som gjelder bedriften som helhet – alt fra formelle til praktiske forhold som ferieavvikling, arbeidstid og lignende.

Større bedrifter har gjerne en organisasjonshåndbok der de kan kommunisere sin visjon og forretningside. Slike tanker bør bli en del av bedriftens identitet og bør etterleves av alle de ansatte.

Hvordan firmaet er organisert, ansvarsforhold og så videre hører også naturlig hjemme i en organisasjonshåndbok. Dette er spesielt nyttig for nye medarbeidere, slik at de kan bli kjent med sin nye arbeidsplass.

Opplysninger av mer praktisk art, som interne rutiner, HMS og andre regler, forbinder vi gjerne med uttrykket personalhåndbok, men alt dette er gjerne slått sammen til ett oppslagsverk – en organisasjonshåndbok.

En slik publikasjon vil i dag normalt ligge på bedriftens intranett (et internt internett).