Fagstoff

Personalutvikling

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Målsettingen med personalutvikling er å stimulere medarbeiderne til faglig og personlig utvikling. Det er nemlig én sak å tilsette rett person, en helt annen å utvikle og beholde vedkommende. Vi skal nå se på hvilke virkemidler som er aktuelle i denne sammenhengen.

Ikke alle har behov for en karriereplan fra bedriftens side. Hva parodierer Tårnfrid-figuren, tror du?Ikke alle har behov for en karriereplan fra bedriftens side. Hva parodierer Tårnfrid-figuren, tror du?
Fotograf: Arash A. Nejad
 

Oppgave

Sett opp din egen karriereplan slik du ser den i dag.

 

Det er et stort behov for omskolering i dagens samfunn. Arbeidstakere skifter ofte arbeid – i snitt seks ganger i løpet av sin arbeidskarriere. De fleste gangene skjer jobbskiftet i samme firma, enten i form av avansement eller på grunn av omorganiseringer.

 

Oppgave

Hva tror du at en jobb vil bety for deg?

 

Oppgave

Ta for dere forskjellige yrker, og drøft behovet for kursing og videreutdanning. Eksempler på yrker: vekter, salgsmedarbeider, IKT-servicemedarbeider, resepsjonist.

 

Tenk over

Hvorfor er det viktig å dele kunnskap med andre på arbeidsplassen?

 

Det finnes mange eldre som ønsker å stå lenge i jobb. Damen på bildet var 90 år i 2007, og på jobb i kantina på Tyrifjord VidereDet finnes mange eldre som ønsker å stå lenge i jobb. Damen på bildet var 90 år i 2007 og på jobb i kantina på Tyrifjord videregående skole.
Fotograf: Elisabeth Krey Jenssen
 

Dette har du lært om HMS og avtaleverk på Vg1:

HMS-arbeid og internkontroll 

Avtaler og regelverk 

Karriereplan

Bedriften bør lage en karriereplan for den enkelte ansatte. Planen skal vise hva slags utdannelse, kompetanse og ferdigheter medarbeideren har, men den bør først og fremst inneholde planer for videreutdanning, opplæring og kompetanseutvikling.

Den ansatte bør på sin side sette opp sine egne målsettinger og sin egen karriereplan. Det beste er selvsagt om bedriftens plan og den personlige planen er mest mulig like. Da vil det være større sjanse for at vedkommende blir en stabil og lojal medarbeider i lang tid framover.

Kompetanse- og personalutvikling

De ansatte er i dag ofte mer interessert i mulighetene for personlig utvikling enn i lønna. Mange ansatte ønsker arbeidsoppgaver som er interessante, og som gjør dem attraktive for andre jobber i framtiden.

Hver arbeidsdag er ofte «en skoledag», men foretaket bør i tillegg være bevisst på behovet for kursing og opplæring. Foretaket bør gjennomføre en planlagt og systematisk opplæring. Det kan innebære både intern og ekstern opplæring. Ofte er det tilstrekkelig med et internkurs. I andre tilfelle er man avhengig av ekstern ekspertise.

Tenk deg en bilmekaniker. Vil han eller hun ha behov for opplæring etter å ha vært ansatt i lengre tid? Ja! Bilene får stadig mer elektronikk. Mye av feilsøkingen skjer med elektronisk utstyr. Samtidig skjer det en rivende utvikling i retning av mer miljøvennlige biler.

Større bedrifter har ofte en egen personalavdeling eller HR-avdeling. HR står for Human Resources (menneskelige ressurser). Slike avdelinger vil stimulere til opplæring, medarbeiderdeltakelse og et godt arbeidsmiljø.

Det er viktig for foretaket å beholde medarbeidere og sikre kunnskapen i virksomheten. Betingelsene er god personalbehandling og stimulerende tiltak som motiverer medarbeiderne til å være villige til å dele kunnskapen sin med andre.

 Utviklingen skjer raskt på mange arbeidsplasser. Derfor er det viktig at bedriften stiller opp med kurs og opplæring i ny teknolUtviklingen skjer raskt på mange arbeidsplasser. Derfor er det viktig at bedriften stiller opp med kurs og opplæring i ny teknologi for at de ansatte.
Fotograf: Aftenposten, David Trood
  

Utsatte grupper

Det er et viktig mål for arbeidslivet i Norge at alle har et godt arbeidsmiljø. Du har på Vg1 lært en del om HMS-arbeid, arbeidsmiljøloven og de krav som loven stiller. Vi skal her ta for oss grupper av ansatte som kan være spesielt utsatt.

Kvinner, eldre og mennesker med flerkulturell bakgrunn kan være utsatte grupper både med tanke på ansettelse, intern behandling og oppfølging i arbeidssituasjonen.

Kvinner har fremdeles ofte det meste av omsorgsarbeidet i småbarnsfamilier, og blir ofte forbigått av menn når det gjelder lønn, karriere og utvikling.

Eldre kan lett falle utenfor arbeidslivet på grunn av den teknologiske utviklingen eller fordommer mot eldre generelt.

Den samme gjelder mennesker med flerkulturell bakgrunn. Kultur- og språkbarrierer kan være medvirkende, men også fordommer og manglende tillit til den utdanningen de har fra hjemlandet, kan spille inn.