Fagstoff

Eksterne rekrutteringsbyrå

Publisert: 28.08.2012, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Et foretak kan velge å overlate hele ansettelsesprosessen til et eksternt byrå – et rekrutteringsselskap. Det kan vise seg å bli både tids- og kostnadsbesparende. I de fleste tilfeller øker det også sannsynligheten for at rett person blir ansatt. Dreier det seg om et midlertidig bemanningsbehov, kan foretaket leie en vikar fra et byrå.

Det finnes en rekke vikarbyrå som gjerne påtar seg jobben med å finne kandidater til en ledig stilling.Det finnes en rekke vikarbyrå som gjerne påtar seg jobben med å finne kandidater til en ledig stilling.
Fotograf: Janerik Henriksson

 

Oppgave

En større skandale rammet bransjen i 2010 og 2011. Bemanningsbyrået Adecco var involvert. Hva var årsaken til skandalen?

Det finnes selskap som tilbyr seg å gjennomføre hele ansettelsesprosessen. Vi kaller dem rekrutteringsselskap eller -byrå.

Rekruttering av ledere på høyere nivå omtales som headhunting. Noen selskap har spesialisert seg på slike oppdrag.

Andre leier ut vikarer for kortere eller lengre tid. Disse kalles tradisjonelt for vikarbyrå.

En del større selskap i bransjen tilbyr begge deler: De leier ut vikarer og tar seg av hele ansettelsesprosessen. Dette er ikke så unaturlig – et vellykket vikariat ender ofte i en fast stilling.

Bransjen har de siste årene vært gjennom turbulente tider. Etter en sterk nedgang i 2009 kom en solid økning i 2010. Økningen har fortsatt, men det gjenstår å se om flere skandaler innen bransjen igjen kan svekke omdømmet og gi tilbakegang.

eksterne rekrutteringsbyrå, tegneserie
Opphavsmann: Erlend Hjortland Sandøy