Fagstoff

Ansettelsesavtale og introduksjon

Publisert: 28.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Valget av den bedriften skal ansette i den ledige stillingen, er gjort, men viktige oppgaver gjenstår fremdeles. En ansettelsesavtale skal lages, og den nyansatte skal presenteres (introduseres) på arbeidsplassen.

Skriftlig arbeidsavtale skal alltid inngås.Skriftlig arbeidsavtale skal alltid inngås.
Fotograf: Roy McMahon

Lenke

Hva lærte du om avtaler og regelverk på Vg1?


Oppgave

Kartlegg hvor mange i klassen som jobber ved siden av skolen, og hvor mange av disse som har signert en arbeidskontrakt. Hvis kontrakt: Tilfredsstiller kontrakten kravene som arbeidsmiljøloven § 55 krever? Hvis ingen kontrakt: Har dere i henhold til lovverket krav på en slik avtale?

 

Oppgave

Forbered din første arbeidsdag på en arbeidsplass. Skriv ned noen tanker om hva du bør passe på å gjøre og ikke gjøre.


Videoer

How to Act on Your First Day at a New Job 

First day at work 

 


Ansettelsesavtale

Ansettelsesavtalen, eller arbeidsavtalen, er et juridisk dokument som omtaler den ansattes rettigheter, plikter, lønns- og arbeidsbetingelser.

For et arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn én måned må avtalen foreligge i skriftlig form senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. For arbeidsforhold med kortere varighet må en skriftlig avtale inngås umiddelbart.

Arbeidsmiljøloven § 55 stiller opp regler for innholdet av en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen må minst inneholde opplysninger om partenes identitet, arbeidsplassens adresse, en beskrivelse av arbeidet eller tittel, stilling eller arbeidskategori.

Videre må avtalen vise når arbeidsforholdet trer i kraft – og hvis arbeidet er midlertidig – forventet varighet.

Arbeidsavtalen skal også inneholde opplysninger om arbeidstid, ferie, feriepenger, oppsigelsesfrister, lønn og eventuelt godtgjørelse som ikke inngår i lønnen.

Gruppeoppgave

Drøft hva en fadder bør og ikke bør gjøre.


Introduksjon

Det bør lages rutiner for introduksjon på arbeidsplassen, slik at den nyansatte blir tatt hånd om på en god måte i den viktige startfasen. En ordning med «fadder» er å anbefale.

En fadder er en kontaktperson som kjenner virksomheten og arbeidsoppgavene godt og bør kunne gi god og praktisk informasjon. Fadderen skal også bidra til at den nyansatte blir en del av arbeidsmiljøet og trives på jobben.