Fagstoff

Intervju og utvelgelse

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Når en finsortering av alle søknadene til bedriftens ledige stilling er unnagjort, må man bestemme seg for hvilke søkere man vil gå videre med. De som er uaktuelle, bør få et avslagsbrev. Aktuelle kandidater bør kalles inn til intervju. Det vil ofte dreie seg om tre–fem personer.

Både arbeidsgiver og jobbsøker bør forberede seg godt til et jobbintervju.Både arbeidsgiver og jobbsøker bør forberede seg godt til et jobbintervju.
Fotograf: Anders Wiklund
 

Video

Monty Python – Silly job interview  

 

Oppgave

Hvordan ville du ha forberedt deg til et intervju?

 

Oppgave

Hvordan mener du et jobbintervju bør gjennomføres? Tenk deg en situasjon, og beskriv hvordan gjennomføringen bør være.

Intervju

Aktuelle personer blir innkalt til intervju. Det gjennomføres ofte flere runder med intervjuer.

To personer fra foretaket er gjerne til stede på intervjuet. Det er ingen lett oppgave å gjennomføre slike intervjuer. Intervjuene bør planlegges nøye, og spørsmålene bør være samkjørte og gi et inntrykk av ryddighet og seriøsitet.

Etter hvert som kandidatene faller av lasset etter intervju, bør det sendes ut avslagsbrev.

Det man kan / ikke kan spørre om

Arbeidsgiver kan blant annet kreve dokumentasjon av utdannelse, praksis og tidligere arbeidsgivere og sluttattest.

Det er ikke anledning til å spørre om politiske, religiøse og kulturelle forhold eller om seksuell orientering. Det er heller ikke lov å spørre om medlemskap i fagforening.

Utvelgelse og tilsettingsbrev

Til slutt blir det gjort en utvelgelse, og det blir sendt et tilsettingsbrev. Brevet vil inneholde:

  • tilsettingsvedtaket
  • stillingens navn og arbeidsoppgaver
  • tiltredelsestidspunkt
  • lønns- og ansettelsesvilkår
  • svarfrist