Fagstoff

Søkerlister og avslagsbrev

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Det å lyse ut nye stillinger krever gode rutiner. Men det er når alle søknadene kommer inn, behovet for systematikk virkelig gjør seg gjeldende.

Gode systemer bidrar til å sile ut de best kvalifiserte. Dessuten er det tidsbesparende både for søkerne og for foretaket.

Antallet søknader bedriften mottar på en ledig stilling, kan være svært høyt. Da er det viktig å ha gode systemer for å håndtereAntallet søknader bedriften mottar på en ledig stilling, kan være svært høyt. Da er det viktig å ha gode systemer for å håndtere dem.
Fotograf: Rolf Øhman
 

Gruppearbeid
Et foretak har utlyst en stilling som salgskonsulent for dyrt teknisk utstyr for produksjonsbedrifter.

Diskuter hva slags utdanning, praksis, kvalifikasjoner og egenskaper vi bør lete etter for denne stillingen.

Søkerliste

Det er til stor hjelp å registrere alle søknadene i en søkerliste basert på kandidatens søknad, vitnemål og attester. En søkerliste kan se slik ut:

Navn

Alder

Adresse

Utdanning

Praksis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En slik oversikt letter det videre arbeidet og gjør det lett å markere hvordan den enkelte søkeren ligger an i forhold til de andre. Når det er behov for det, henter man fram mer detaljerte opplysinger fra vedleggene.

Alle søkere bør få bekreftelse på at søknaden er mottatt, og beskjed om når man kan forvente tilbakemelding.

En grovsortering vil avdekke hvem som er uaktuelle. Disse bør straks få et høflig avslagsbrev. Det er hensynsfullt å sende alle vedlegg i retur, slik at de kan brukes på ny.

Gruppearbeid
Diskuter det samme som over, men nå er det en stilling som selger innen bilbransjen som er utlyst.

Hvilke kriterier har endret seg? Er det alltid utdanning som skal vektlegges mest?

Søkeliste, tegneserie
Opphavsmann: Erlend Hjortland Sandøy