Fagstoff

Stillingsutforming og utlysning

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Behov for nye ansatte blir ofte framsatt i møter.Behov for nye ansatte blir ofte framsatt i møter.  

Dette lærte du om stillingsanalyse på Vg1:

Stillingsanalyse 

Se også oppgaven Jorda rundt på 80 dager under denne lenken.

Reglene for likestilling og kjønnsnøytrale stillingsutlysninger var ikke like strenge for 40 år siden.Reglene for likestilling og kjønnsnøytrale stillingsutlysninger var ikke like strenge for 40 år siden. 
Lenke

Julenissen skal være mann! 

Lenke til Nav

Utlyse stilling 

Stillingsutforming

De første signalene om at foretaket trenger nye medarbeidere, kommer gjerne lenge før stillingen utlyses.

Det er derfor nyttig å lage en ganske detaljert oppstilling over framtidige behov. Disse notatene kan danne grunnlaget for en stillingsutforming.

Stillingsutformingen bør inneholde en kartlegging av hensikten med stillingen, hvilken plass den har i organisasjonen, og hvilke oppgaver og plikter som følger stillingen.

Foruten de mer oppgaveorienterte opplysningene bør den også inneholde informasjon om hva slags kompetanse, utdannelse og erfaring som kreves i stillingen.

Dette dokumentet vil seinere danne basis for ansettelseskontrakten og stillingsinstruksen.


Utlysning

Etter som tida går, kan det bli klart at det er behov for én eller flere nyansettelser. Da bør stillingene utlyses enten i avisannonser eller på firmaets hjemmeside.

Bedriften bør være nøye med utformingen av en slik annonse ettersom den gir viktige signaler til omverdenen. Annonsen kan gi et godt eller mindre godt inntrykk av foretaket.

Vi kan også benytte oss av rekrutteringsbyrå i dette arbeidet.

Foretaket har plikt til å rapportere behovet for nye ansatte til Nav, som på sin side vil få utlysningen inn i systemet sitt.

Det hender ofte at behovet for nye ansatte er dekket før det er annonsert eller listet hos Nav. Det kan skje ved opprykk internt i foretaket eller ved at venner og bekjente søker stillingen. Cirka 80 % av alle ansettelser skjer faktisk før foretaket rekker å lyse ut stillingen, blant annet fordi enkelte stillinger bare lyses ut internt – det vil si bare i bedriften.

Oppgave

Morten og Minoos Support tilbyr kundestøtte for data- og mobilutstyr til privatpersoner og bedrifter i lokalmiljøet. Bedriften har hatt et godt år med økende aktivitet, og siden de bare er to ansatte, klarer de ikke å følge opp alle kundene på en tilfredsstillende måte. De trenger en person som kan hjelpe til med salg og kundeoppfølging. Lag en liste over hvilke oppgaver en slik stilling innebærer. Kom i tillegg med forslag til hva slags kompetanse, utdanning og erfaring stillingen krever.

Oppgave

Søk under Lovdata på arbeidsmiljøloven og finn ut om en arbeidsgiver har plikt til å informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten.

 

Intern eller ekstern utlysning? 


Oppgave

Ta utgangspunkt i oppaven over med Morten og Minoos Support.

  • Lag en stillingsannonse.
  • Lag også en søknad og en CV.

Hva sier loven?

Sier loven noe om hvordan en stillingsannonse skal utformes?

Annonsen bør gi et korrekt og realistisk bilde av stillingen. Utover dette skaper en utlysning ingen rettslige forpliktelser. Foretaket trenger til syvende og sist ikke å ansette noen eller være forpliktet av søknadsfristen.

En bør imidlertid være varsom med formuleringer som kan virke kjønnsdiskriminerende.

Oppgave

Finn jobbannonser på nettet innenfor salg eller kontor og administrasjon. Lag en liste over hvilke formelle kvalifikasjoner man er ute etter, og hvilke egenskaper man ser etter.


 

 

Utlysning