Fagstoff

Personalforvaltning

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fornøyd arbeidstaker(e)

Hva menes med personalforvaltning? Høres det vanskelig ut? Det har med hvordan en bedrift forvalter eller behandler de ansatte, å gjøre.

Har du vært utplassert på en praksisplass? Ble du godt behandlet der? Da har du sikkert allerede meninger om emnet. Personalforvaltning handler også om å tiltrekke seg interessante medarbeidere og beholde dem.

Et godt arbeidsmiljø er viktig på alle arbeidsplasser. Det bidrar til at de ansatte trives og øker produktiviteten.Et godt arbeidsmiljø er viktig på alle arbeidsplasser. Det bidrar til at de ansatte trives og øker produktiviteten.
Fotograf: Roger Hardy

 

Oppgave

Gå sammen i grupper på tre–fire personer, og fortell hverandre hvordan dere ble mottatt på praksisplassen. Noter ned følgende: Hva var bra, og hva kunne vært gjort annerledes?

Lag en liste med punkt, og legg den fram for klassen. Én person i klassen får ansvaret for å samle inn punkt fra alle gruppene for å lage et felles dokument for klassen.

 

Se hva du lærte om rekruttering i Vg1:

Rekrutteringsprosessen 

Mange hevder at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Det betyr blant annet at de ansatte er viktigere enn alle de materielle eiendelene bedriften har. Dyre eiendeler bør behandles pent, og det bør de ansatte også. God personalforvaltning er viktig både for de ansattes trivsel og for kvaliteten på arbeidet de gjør.

Myndighetene forventer også at de ansatte behandles på en god måte, og flere av Norges lover berører forvaltningen av de ansatte.

God personalforvaltning starter allerede før ansettelsen, og i noen tilfeller gjelder den også etter at den ansatte har sluttet i jobben.

Under har vi laget en skisse over fasene i personalforvaltningen – fra før ansettelsen og til vedkommende har begynt i stillingen. Siden skal vi også omtale sider ved personalforvaltningen i ansettelsesperioden (personalutvikling) og i forbindelse med et mulig opphør av stillingen.

Fasene i planleggingen av en ny stilling fram til ansettelsen:

planleggingen av en ny stilling
Opphavsmann: Bjørn Nordheim, Oddvar Torgersen