Fagstoff

Publisering av personopplysninger om ansatte på Internett

Publisert: 23.08.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sakspapirer

En virksomhet har lov til å legge ut enkelte opplysninger om de ansatte på Internett. Men opplysningene som legges ut, må gjelde arbeidsforholdet.

En virksomhet har lov til å legge ut enkelte opplysninger om de ansatte på sine nettsider, facebooksider eller lignende. Men opplysningene som legges ut, må gjelde arbeidsforholdet. Det er for eksempel lov til å publisere navn, stilling, ansvarsområder, telefonnummer og e-postadresse hos bedriften for de ansatte uten samtykke.

Hvis man også vil legge ut bilder av de ansatte, må de det gjelder, samtykke til dette først. Det samme gjelder dersom arbeidsgiveren ønsker å publisere privatadresser eller andre mer detaljerte opplysninger om arbeidstakeren, slik som alder, sivilstand eller cv.

På intranett (lukkede lokalnett) kan bedriften i tillegg legge ut bilder av de ansatte uten først å innhente samtykke. Men bildene må fjernes hvis arbeidstakeren ber om det. Publisering av bilder fra firmafester og lignende skal først skje etter samtykke fra de som er gjenkjennelige på bildene.

 

Virksomheten har lov til å legge ut informasjon som gjelder arbeidsforholdet til sine ansatte, på Internett. For eksempel navn, stilling, ansvarsområder, telefonnummer og e-postadresse.