Fagstoff

Hva skal du gjøre hvis du oppdager noe straffbart?

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sakspapirer

Hvis du oppdager at datautstyr eller nettverk brukes til noe som er straffbart, skal politiet alltid varsles.

En arbeidsgiver er ansvarlig for at virksomhetens datautstyr ikke brukes til noe ulovlig. Hvis du mistenker at noen bruker virksomhetens datautstyr eller nettverk til for eksempel å formidle barnepornografi eller annet ulovlig materiale, skal det alltid anmeldes og overlates til politiet.

politiVed mistanke om for eksempel underslag eller spredning av barnepornografi eller lignende tar politiet beslag i pc-er og lagringsmedier.
Fotograf: Luca Kleve-Ruud
  

I slike tilfeller skal du ikke starte noen egen «etterforskning». Da risikerer du å ødelegge bevis hvis du åpner filer eller e-post uten at det er tatt nødvendige forholdsregler.

Isteden bør du varsle arbeidsgiver og forsøke å sikre logger, maskiner, brukerkontoer og eventuelle lagringsområder på servere på en forsvarlig måte inntil politiet kan overta.

 

Hvis du har en mistanke om at datautstyr eller nettverk brukes til noe straffbart, skal du varsle politiet og ikke starte noen egen «etterforskning».