Fagstoff

Datalagringsdirektivet

Publisert: 21.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sakspapirer

Datalagringsdirektivet trådte i kraft den 1. juli 2012 og påbyr tele- og internettleverandører å lagre alle trafikkdata.

Datalagringsdirektivet (DLD) er et EU-direktiv som påbyr alle tele- og internettleverandører i Norge å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i 6 måneder for alle som bruker telefon, mobiltelefon, e-post og Internett.

Stort serverromStort serverrom
Fotograf: Corbis
 

Det vil si opplysninger om hvem som kommuniserer med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg, og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.

Hensikten er at politiet skal ha tilgang til disse opplysningene ved etterforskning og straffeforfølging av alvorlig kriminalitet.

Lenke: Datalagringsdirektivet