Fagstoff

Konsesjonsplikten

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sakspapirer

Den som skal registrere sensitive personopplysninger, må ha en egen tillatelse fra Datatilsynet.

For å opprette og bruke et personregister som inneholder sensitive opplysninger, må man først få tillatelse fra Datatilsynet. En slik tillatelse kalles en konsesjon.

Sensitive personopplysninger er opplysninger om

  • politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
  • rase, hudfarge eller etnisk opprinnelse
  • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold
  • fysisk eller psykisk helsetilstand
  • seksuell legning eller andre seksuelle forhold
  • medlemskap i fagforeninger

opplysningSensitive opplysninger – som soning av fengselsstraff – skal behandles på en slik måte at de ikke kan misbrukes.
Fotograf: Stein J. Bjørge
 

På Datatilsynets nettsider ligger det et eget skjema som skal brukes for å søke om konsesjon.

Lenke: Konsesjonsskjema 

Datatilsynet har rett til å kontrollere at konsesjonen overholdes, og kan kreve å få adgang til alle personregister og datamaskiner som brukes til disse. De kan også gjennomføre kontroll der de mener det er nødvendig. Denne retten er ikke begrenset av bestemmelser om taushetsplikt, som noen yrkesgrupper er underlagt.

Lenke: Melding og konsesjon