Fagstoff

Meldeplikt

Publisert: 23.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sakspapirer

Registrering av personopplysninger som ikke er sensitive, må meldes til Datatilsynet. Men det finnes mange unntak.

Når en virksomhet ønsker å registrere og bruke personopplysninger som ikke er sensitive, må de si fra til Datatilsynet senest 30 dager i forveien.

Meldingen er bare en informasjon til Datatilsynet. Så lenge man overholder personregisterloven, kreves det ikke noen egen tillatelse for å opprette et personregister, men Datatilsynet skal vite om det. På Datatilsynets nettsider ligger det et eget skjema som skal brukes.

 

MeldeskjemaMeldeskjema for behandling av personopplysninger 

Legg spesielt merke til at skjemaet inneholder en egen del med kontaktopplysninger for den personen som er behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig er den personen som skal ha ansvaret for at personopplysningsloven overholdes.

Selv om hovedregelen er at alle personregister skal meldes inn til Datatilsynet, finnes det en del unntak for vanlige registre. Kunde- og leverandørregister, abonnementsregister, medlemsregister i foreninger og lignende er ikke meldepliktige.

Et viktig unntak for IKT-servicemedarbeidere er aktivitetslogger i datasystemer og nettverk. For å kunne administrere og sørge for sikkerhet i et nettverk, er det ofte behov for å logge informasjon om bruk og trafikk som kan spores tilbake til enkeltpersoner. Men den informasjonen som samles inn, skal bare brukes til administrasjon og sikkerhetstiltak.

Lenke: Melding og konsesjon