Fagstoff

Hva er personvern?

Publisert: 22.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sakspapirer

Personvern kan enkelt beskrives som retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. I en jobb som IKT-servicemedarbeider må du vite hvilke lover og regler som gjelder for personvern, fordi du kan komme i situasjoner der det er du som skal registrere, behandle eller ta vare på andres personopplysninger.

Det er flere lover som gjelder personvern. Den viktigste er personopplysningsloven, men noen yrkesgrupper har også egne lover og regler som må følges, som for eksempel helseregisterloven og regler om taushetsplikt.

Jente som viser hysjtegn foran munnen. Foto. – Hysj!
Fotograf: Jan Johannessen
   
Utgangspunktet for personvern er at alle har rett til et privatliv og rett til å bestemme hva andre skal kunne vite om deg og dine personlige forhold.

Men personvernet har også grenser. Noen ganger er samfunnets interesser viktigere enn det enkelte menneskets rett til personvern.

Som privatperson bør du selvsagt vite hvilke rettigheter du har, og hvordan personopplysninger om deg behandles. Og som IKT-servicemedarbeider må du vite hvilke lover og regler som gjelder for registrering og behandling av personopplysninger, slik at du ikke bryter andre menneskers rettigheter.

Det betyr at du må vite

  • hvilke personopplysninger det er lov å registrere
  • hvem som har lov til å registrere personopplysninger
  • hvem som skal ha tilgang til personopplysninger
  • hvordan personopplysninger skal lagres og beskyttes
  • hvilken rett en person har til å få vite hva som er registrert
  • hvilken rett en person har til å få endret eller slettet personopplysninger

Lenke: Hva er personvern? 

 

I en jobb som IKT-servicemedarbeider må du vite hvilke lover og regler som gjelder for personvern, fordi du kan komme i situasjoner der det er du som skal registrere, behandle eller ta vare på andres personopplysninger.