Fagstoff

Ideer til produktutvikling

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

For å få fart på produktutviklingen kan vi ta i bruk ressursene til to parter som vi vet har interesse for og kompetanse på våre produkter. Dette er medarbeiderne og kundene våre.

Tenk over

Har du vært i kontakt med en bedrift og kommet med kritikk av produkter eller forslag til forbedringer? Hva fikk deg til å gjøre det?

 

lenken finner du historien om blant annet sjokoladen SoHo. SoHo var ingen salgssuksess og forsvant fra markedet for mange år siden, men etter at kundene blant annet via Facebook etterspurte produktet, kom det tilbake på markedet.

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon brukes som begrep for den produktutviklingen som tar i bruk medarbeiderne som ressurs. Via lenken nedenfor finner du et ressurshefte om medarbeiderdrevet innovasjon som er laget av det offentlige Norge. Her finner du mange råd og tips.

Regjeringen.no 

Brukerstyrt innovasjon

Den andre typen ressurs i produktutviklingen er brukerne (kundene, forbrukerne). Begrep som benyttes her, i tillegg til brukerstyrt innovasjon, er co-creation eller creative customer. Dette er et økende fenomen. Kundene er med i selve utviklingsprosessen, for eksempel slik firmaet Stormberg gjør det ved at brukerne gir tilbakemeldinger via sosiale medier.

Et annet eksempel er Nidars oppfordring til kundene om å stemme på hvilken sjokoladetype som skulle være med i en sjokoladepose. Resultatet kunne en finne i butikkene.

Mye av arbeidet med brukerstyrt/medarbeiderdrevet innovasjon er å legge til rette for at kundene og medarbeiderne skal bli interessert i produktet og tenke innovasjon og produktutvikling.

Bedriften må også lage arenaer hvor ideer kan kommuniseres. I dag bruker vi sosiale medier for å uttrykke meninger om produkter.

Oppgave

Er det noen produkter du ønsker skal forbedres? Velg deg ut et par av dem og let etter kanaler hvor det er mulig å komme med forslag til produktforbedringer. Hvis det ikke er noen produkter du ønsker å forbedre, velger du deg bare et par produkter tilfeldig og forsøker å finne ut om det er steder du kan komme med forslag til produktforbedringer – om du en gang skulle få behov for det.

 

Oppgaver