Oppgave

Produktforbedring

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

Utvikling av helt nye produkter er ressurskrevende, og det er derfor godt å vite at vi faktisk kan øke omsetning ved å selge «gamle» produkter i nye markeder.

Produkt-/markedsmatrisen under viser hvordan bedriften kan øke salget ved for eksempel å lansere et gammelt produkt i et nytt marked.

Produkt-/markedsmatrisen.Produkt-/markedsmatrisen.
Opphavsmann: Lene Hj Design

Oppgave

  • Kom med to forslag til produktforbedringer. Ta utgangspunkt i to produkter som finnes i dag, gi en beskrivelse av produktene (utseende og funksjon) og beskriv så hva du mener kan være gode produktforbedringer. Forbedringene kan være rent utseendemessige, eller de kan ha med bruk/funksjonalitet å gjøre.
  • Kom med et forslag til et helt nytt produkt. Er det noe du savner? Har du et behov? Nå har du sjansen til å gjøre noe med det! Beskriv det nye produktet så godt du kan. Hvordan skal det brukes? Hvordan ser det ut? Hva er det laget av? Hvem skal bruke det? Hvor skal det selges?

Synes du det er vanskelig å komme i gang? Se Ungt Entreprenørskap. Her er det mange gode øvelser for å utvikle kreative ideer til ungdomsbedrifter. (Gå inn på Ue.no og UB-løypa. Brukernavn og passord er: UE.)

 

Oppgaver