Fagstoff

Produktutviklingsprosessen

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

Hvordan går vi fram når vi skal utvikle nye produkter eller forbedre produkter som allerede er på markedet? Vi kan dele opp arbeidet i seks stadier.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player

Leverandør: Amendor AS
 

Når vi skal utvikle nye produkter, kan vi dele opp arbeidet i flere faser:

Idéinnsamling. Vi må jobbe systematisk for å få fram gode ideer til nye produkter. Mange bedrifter har egne forsknings- og utviklingsavdelinger til dette arbeidet. Alle bedrifter bør uansett oppfordre ansatte til å tenke kreativt og være oppmerksomme på hva konkurrenter gjør, og følge med på hvordan trendeneTrend: Begrepet trend kan forklares som en tidstendens: Det som er på moten til enhver tid, og det som ser ut til å komme på moten i tiden fremover. i samfunnet utvikler seg.

Det er også blitt mer vanlig at kundene selv deltar i den kreative prosessen. Matvareprodusenter har for eksempel invitert brukerne til å stemme over hva en pizza bør ha som "topping".

Utsiling av ideer. Ikke alle ideer kan realiseres. Produktideen kan være god, men vi kan kanskje allikevel ikke gjennomføre den fordi den blir for dyr å utvikle. Prisen på produktet ville da bli så høy at få kunder vil kjøpe det.

Det er viktig å stoppe alle ideer som er dårlige så tidlig som mulig. Jo lengre ideene er med i utviklingsprosessen – jo mer koster de.

 

 

protoypeDet bør lages en prototype av et nytt produkt før full produksjon igangsettes.
Fotograf: SWNS.com
  

 smaksprøverSmaksprøver er det mange som setter pris på.
Fotograf: Thomas Bjørnflaten
  

 

Lenke til: Testsalg av Toten-poteter på Facebook 

Økonomisk analyse. Når en idé har kommet gjennom utsilingsfasen, må vi gjennomføre en økonomisk vurdering.

Bedriften må finne ut hvor stort salg den kan forvente, hva produktet kan selges for, og hvor store kostnader produksjonen gir. Ut fra forventede inntekter og forventede kostnader finner man ut hvor lønnsomt produktet kan komme til å bli. Ulønnsomme produkter forkastes i dette stadiet.

Utvikling. I denne fasen begynner vi å utvikle produktet. Her kan kostnadene bli svært store, kanskje må vi gjøre store investeringer for å klare å produsere den første prototypen.

Testsalg. Her tester vi salget ved å selge det i et begrenset antall. En dagligvare kan plasseres i butikken i de hyllene hvor denne type produkt vanligvis er. Vi ser da om kjøperne er interessert i produktet, og vi kan også se om interessen er stor eller liten.

Lansering. Hvis alle tidligere faser av arbeidet har gått bra, lanseres nå produktet for fullt. Produktet masseproduseres og selges fra alle utsalgssteder. I denne fasen satses det stort på påvirkning og markedskommunikasjon.

Når vi lanserer et nytt produkt, må vi også ta beslutninger angående de øvrige konkurransemidlene. Hva skal prisen være? Hvor og hvordan skal produktet distribueres? Trenger personalet opplæring?

 


Oppgaver