Fagstoff

Produktutvikling

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

Kundenes behov og ønsker endrer seg over tid. Vi må derfor utvikle produktene våre slik at vi kan oppfylle kundens krav – eller til og med skape nye kundebehov!

BildesignI produktutviklingen benyttes ofte digitale verktøy som hjelpemiddel.
Fotograf: Science Photo Library

Med produktutvikling mener vi

  • å utvikle helt nye produkter – innovasjon
  • å videreutvikle gamle produkter – produktforbedring

Produktutvikling er viktig for å øke, eller i hvert fall å vedlikeholde, salget av produktet vårt.

Gamle produkter kan videreutvikles for å øke salget på to måter:

  • ved å forandre på selve produktet (gjøre det bedre, flottere og så videre)
  • ved å tilby det til nye kunder (nye markeder)
Oppgaver