Fagstoff

Kommunikasjonskanaler

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

Markedskommunikasjon skjer via ulike kanaler (medier). I riktig gamle dager ropte selgeren ut tilbudene sine på markedsplassen. I dag benytter mange bedrifter for eksempel Internett for å tilby  produktene sine.

Oppgave

Dersom du hadde laget en reklamefilm som presenterte et nytt pc-spill for aldersgruppen 16–25 år: Hvilke kanaler ville du velge å vise filmen i, og eventuelt når?

 

målgruppeHvilke målgrupper tror du leser Morgenbladet i stedet for VG?
Fotograf: Espen Bratlie
 

Det finnes mange ulike kommunikasjonsskanaler, og de har alle sine fordeler og ulemper. Eksempler på slike kanaler – eller medier – er brev, telefon, avis, tidsskrifter, tv og internett.

Når vi skal velge medium, må vi vurdere mediets evne til å overføre budskapet vårt til målgruppen. Viktige egenskaper ved mediet er:

  • Distribusjonsegenskaper: Mediets evne til å nå målgruppen. Det er viktig å kjenne til mediets dekningsdata (antallet som mottar budskapet) og strukturdata (hvem som mottar budskapet).
  • Presentasjonsegenskaper: Mediets evne til å presentere budskapet, det vil si teknisk kvalitet, farger, lyd, plassering og tidspunkt.
  • Reaksjonsegenskaper: Mediets evne til å framkalle reaksjoner (se markedskommunikasjonens hovedoppgaver for hvilke reaksjoner vi ønsker å oppnå).

Vi ønsker å velge det mediet som mest effektivt formidler budskapet til målgruppen vår. Med effektivt mener vi både i form av best måloppnåelse og til en lavest mulig kostnad.

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over noen fordeler og ulemper ved de ulike medier.

Medieegenskaper
Opphavsmann: Lene Hj Design
 

De siste årene har sosiale medier gjort sitt inntog som kommunikasjonskanal. Både Facebook, Twitter og YouTube brukes, og denne formen for markedsføring blir kalt viralmarkedsføring. Hva er det som er nytt med dette? Og hvilke muligheter gir det?

Oppgave

  1. Har du brukt sosiale medier til å gi produkttips noen gang? Hvilke typer produkter er det du tipser om? Hvorfor har du tipset venner og bekjente om ulike produkter?
  2. Har du fått produkttips gjennom sosiale medier? Hvilke tips har du satt mest pris på?
  3. Kjenner du til bedrifter som bruker sosiale medier for å øke salget sitt? Hva er det de gjør?
Oppgaver

Aktuelt stoff