Fagstoff

Plass og distribusjon

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

Når vi ønsker å selge et produkt eller en tjeneste må vi gjøre det tilgjengelig for kundene våre, for eksempel ved å tilby produktet i en butikk der kundene våre gjerne handler.

Et butikklokale innredet i gammel stilEt butikklokale innredet i gammel stil.
Fotograf: Bjørn Jørgensen
 

Med distribusjon mener vi den måten produktet kommer ut til kundene på (for eksempel via en butikk).

 

Enkelte sportsbutikker tilbyr aktiviteter der kundene kan prøve utstyret.Enkelte sportsbutikker tilbyr aktiviteter der kundene kan prøve utstyret.
Fotograf: Jon-Are Berg-Jacobsen

På engelsk brukes ordet place om dette konkurransemiddelet. Ordet plass på norsk får oss til å tenke på plass, sted eller beliggenhet. Et annet ord vi ofte bruker i stedet, er distribusjon.

Distribusjon betyr egentlig spredning eller fordeling. En distribusjonsstrategi handler altså både om beliggenhet og fordelingsmåte. Hvordan gjør vi produktet vårt tilgjengelig for kundene våre?

Distribusjonens hovedoppgaver er

  • overføring av eiendomsrett (kjøper får varen og betaler for den)
  • transport (produktene transporteres fram til et sted forbrukeren kan kjøpe dem)
  • lagring (produktene oppbevares på en slik måte at de ikke ødelegges eller stjeles)
  • sortimentsfunksjoner (varene tilbys i riktig utvalg på de rette stedene)

Salgslokaler

Måten vi innreder salgslokalet vårt på, og hvor lokalet ligger (i byen, på storsenteret eller lignende), er viktig for å få presentert produktene.

Valg av lokaler er viktig ikke bare for å gjøre det lett for kundene å finne produktene våre, men også som markedsføring av produktene (det vil si konkurransemiddelet påvirkning).

Oppgaver

Aktuelt stoff