Fagstoff

Prisdifferensiering

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

Du har kanskje opplevd å få studentrabatt fordi du er skoleelev, eller du og din familie har betalt mindre for å bo på hotell i helgene fordi hotellet da hadde ledig kapasitet? Da har du nytt godt av prisdifferensiering.

Malta Du kan få billige ferier dersom du reiser utenom sesongen.
Fotograf: Ove Bergersen
 

Oppgave

Kan du gi et eller flere eksempler på hver av de fire formene for prisdifferensiering?

 

REMA 1000REMA 1000, Europris og Nille profilerer seg som billigkjeder. Kostnader kuttes og prisene holdes lave. Produktene og hele konseptet baserer seg da på noe som er mindre eksklusivt.
Fotograf: Tore Kristiansen
 

Oppgave

Kan du forklare hvordan ulike bilprodusenter bygger opp et image ved hjelp av prisen og produktet?

 

Oppgave

Velg deg ut noen nye produkter og vurder hvilken prisstrategi som er benyttet. Finner du eksempler på bruk av både lav og høy pris på lanseringstidspunktet? 

Det er ganske vanlig at bedriftene tar ulik pris til ulike kunder eller i ulike situasjoner.

Former for prisdifferensiering

  • Segmentstyrt prisdifferensiering: Bedriften tar ulik pris avhengig av hvem som kjøper produktet (for eksempel barn/voksen).
  • Geografisk styrt prisdifferensiering: Produktet tilbys til forskjellige priser avhengig av sted (for eksempel by, region eller land).
  • Tidsstyrt prisdifferensiering: Prisen varierer over tid (for eksempel døgn-/ sesongvariasjon).
  • Brukerstyrt prisdifferensiering: Prisen er ulik alt etter hvem produktet selges til (for eksempel bedrifter/private).

Bedriften må også tilpasse prisen til profilen den ellers har på  produktene sine. Hvis bedriften profilerer sine produkter som et høykvalitetsmerke, tar den ofte en høy pris. Hvis derimot bedriften satser på lave kostnader med masseproduksjon, er lavprisprofilen den rette.

Begrepet image brukes om det inntrykket og omdømmet en bedrift prøver å skape rundt seg selv og sine produkter. Denne imagebyggingen kalles gjerne profilering.

Pris og produktets alder

Det er også vanlig at et produkt prises på ulike måter avhengig av om det er nytt eller gammelt.

Bedriften kan for eksempel velge helt ulike prisstrategier for et nytt produkt:

  • Bedriften kan velge en lav pris for å komme seg inn på markedet og ta markedsandeler raskt (inntrengingsstrategi).
  • Bedriften kan velge en høy pris for å få mest mulig for det nye produktet så lenge det er en nyhet («skumme-fløten»-strategi).

Hva bedriften velger, er avhengig av typen produkt og situasjonen for øvrig.

Elektroniske varer som mobiltelefoner, tv-er og lignende har gjerne en høy startpris. En ny dagligvare, for eksempel en sjampo, har derimot gjerne en lav pris som introduksjonspris. Dette er for å få i gang salget av varen. Når kundene har fått øynene opp for produktet og har begynt å kjøpe det, settes prisen opp.

Oppgaver

Aktuelt stoff