Fagstoff

Pris og etterspørsel

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
En god idé

Hvor mye er du villig til å betale for en ny vinterjakke? Hvordan vurderer du prisen på den jakken du ønsker deg, og hvordan tror du butikken selv har fastsatt prisen på jakken?

Basisvarer som melk og brødBasisvarer som melk og brød har typisk uelastisk etterspørsel; selv om prisen stiger, vil folk handle disse varene.
Fotograf: Mimsy Møller


Oppgave

Kan du finne et eksempel på et produkt du vil kjøpe nesten uansett pris, og et produkt du ikke vil kjøpe dersom prisen stiger med mer enn 25 prosent i forhold til dagens pris?

Elastisk etterspørsel: En endring i pris kan få en nokså stor konsekvens for antallet varer som blir solgt.

Uelastisk etterspørsel: En prisøkning får liten virkning på antall varer som blir solgt.

Pris og verdi

Prisen er et uttrykk for den verdien som settes på produktet. Høy pris tilsier høy verdi, og lav pris tilsier lav verdi.

Vi har ofte en oppfatning av at jo lavere prisen er, jo mer selger vi av et produkt. Dette kaller vi teorien om den fallende etterspørselskurve.

Pris-etterspørsel
Opphavsmann: Lene Hj Design

Priselastisitet

Etterspørselen etter enkelte produkter er svært følsom for endringer i pris. Det vil si at dersom prisen stiger bare litt, synker etterspørselen. Salget av andre produkter endres derimot nesten ikke selv om prisen forandres. Dette gjelder varer som dekker våre grunnleggende behov, som for eksempel matvarer. Vi bruker begrepet priselastisitet når vi beskriver hvor prisfølsomt et produkt er.


Oppgaver

Aktuelt stoff